Verksamhetsstart 1 september 2014

 

Välkommen till oss
Östanbrogårdens stöd- och motivationsboende ligger mellan Västerås och Enköping i hjärtat av det natursköna Östanbro. Vi har naturen inpå knuten med närhet till bad och fiske. Det är cirka 10 minuters resa in till Enköpings centrum och 15 minuter in till Västerås och goda bussförbindelser finns.

Vi erbjuder ett nyktert och drogfritt boende på både kort och lite längre sikt. Vi har 22 platser varav sex stycken fullt utrustade stugor med möjlighet till självhushåll. Vi tar emot placeringar med kort varsel, oavsett tid på dygnet!

Målgruppen avser män och kvinnor 18+ som befinner sig i en akut boendesituation och som på grund av missbruk och/eller psykosocial problematik bedöms vara i behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser. Vi tar även emot par.

Vår målsättning är att erbjuda ett tillfälligt och drogfritt boende med individuellt anpassat stöd som ökar självständighet och livskvalitet.

Östanbrogårdens stöd- och motivationsboende

  • personal dygnet runt
  • social samvaro
  • stöd för en bibehållen nykterhet
  • individuellt anpassat boendestöd
  • fysisk och mental återhämtning i en lugn, naturnära miljö
  • enklare sysselsättning efter förmåga