Verksamhetsstart 1 september 2014

ÖSTANBROGÅRDEN

Stöd- och motivationsboende

Östanbrogårdens stödboende ligger i en lantlig miljö mellan Västerås och Enköping.
Verksamheten tar emot placeringar rikstäckande och arbetar i huvudsak på uppdrag av Socialtjänsten men samarbetar även med andra aktörer.

MÅLGRUPPEN

 • Män och kvinnor från 21 år
 • Par placeringar

Östanbrogården är ett stödboende för vuxna män och kvinnor som på grund av sitt missbruk och/eller psykosocial problematik befinner sig i en akut boendesituation.
Vi tar emot placeringar och arbetar med varierande problematik.

NYKTERT/DROGFRITTBOENDE AV HÖG KVALITET:

 • Bemanning dygnet runt
 • Kompetent personal
 • ASI-utredning
 • Leg.sjuksköterska
 • Stöd, uppföljnings- och motivationssamtal
 • Jourplaceringar dygnet runt – vi ombesörjer även upphämtning vid placeringar enligt överenskommelse med uppdragsgivaren
 • Extern behandling i samarbete med Paromagruppen vilket innefattar, psykologisk rådgivning/samtal, läkare, utredning, behandling samt handledning
 • Dokumenterad alkohol- och urinprovstagning
 • Hemlagad mat från eget kök
 • Enklare sysselsättning efter förmåga
 • Dokumentation fortlöpande i enlighet med Socialstyrelsens krav i verksamhetssystemet Infosoc.