Start

ÖSTANBROGÅRDEN – LARO-behandling

Stöd och Motivationsboende

Östanbrogården är ett familjärt boende beläget naturskönt i en lantlig miljö med egna djur på gården. Verksamheten tar emot placeringar rikstäckade och arbetar i huvudsak på uppdrag av Socialtjänsten men samarbetar även med andra aktörer.

Målgruppen:

Män, kvinnor och par med beroendeproblematik.

Alkohol, narkotika och läkemedel.

Psykiskt funktionshindrade personer, individer med diagnosen samsjuklighet som på grund av sitt missbruk och-eller psykosocial problematik eller funktonsnedsättning befinner sig i en akut boende situation. Vi tar även emot klienter som redan har en pågående LARO-behandling eller som ska påbörja den hos oss.

Verksamheten har en separat avdelning som är handikappanpassad. Avdelningen avser främst äldre personer med missbruks-och beroendeproblematik som är i behov av ett boende med  särskilda omvårdnadsbehov.

Husdjur är tillåtna hos oss.

Placeringar enligt:

 • 4 Kap 1 § SoL
 • 27 § placering LVM

NYKTERT/DROGFRITTBOENDE AV HÖG KVALITET:

 • Bemanning dygnet runt
 • Sjuksköterska (psykiatrin)
 • LARO-behandling och externbehandling i samarbete med Paromagruppen
  – psykologiskrådgivning/samtal
  – läkare
  – utredning, behandling samt handledning
 • Kompetent personalgrupp
 • ASI-utredning
 • Stöd, uppföljnings- och motivationssamtal
 • Dokumneterad alkohol- och urinprovstagning, salivprover som skickas på analys
 • Enklare sysselsättning efter förmåga
 • Jourplaceringar
 • Egen kokerska
 • Handikappanpassade klientrum
 • Dokumentation fortlöpande i enlighet med Socialstyrelsens krav i verksamhetessystemet Infosoc.